Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

firma BláhaKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Projekty EU

EU peníze středním školám

Nová oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách OP VK a akce „EU peníze středním školám“ byla vytvořena se zaměřením na systémovou podporu vzdělávání na středních školách. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují  jako problematické v rámci vzdělávání.

Naše střední škola se zařadila do tohoto projektu a rozhodla se podpořit tyto oblasti:

• čtenářská a informační gramotnost,

• cizí jazyky,

• využívání ICT,

• matematika,

• finanční gramotnost.

Na základě tohoto programu škola zpracovala šablony I/2, II/2, III/2, IV/2, VI/2

Sady poskytujeme pouze ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR

 

Emailový kontakt na autory markuskova@soskv.cz 

 

Projekt "CENTRUM NATURA"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.
V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

  • děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
  • pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
  • pracovníci České školní inspekce

Předchozí stránka: Dokumenty školy
Následující stránka: Průběžné hodnocení žáků