Aktuality - archiv

Publikováno: 6. května 2022

Z důvodu naplněnosti kapacity učebních oborů ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení oproti původnímu záměru nevyhlašuje.


Publikováno: 4. března 2022

Dne 12.4.2022 a 13.4.2022 se na naší škole uskuteční 1. a 2. kolo jednotné přijímací zkoušky.

Zkouška začíná v 8:30, dostavte se do budovy školy v 8:00.


Publikováno: 28. ledna 2022

Termín opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu je prodloužen do 28.2.2022. Termín zkoušky je po předchozí domluvě s vyučujícím. Je povinností žáka přihlásit se ke zkoušce u vyučujícího.


Publikováno: 22. října 2021
Příjemnější prostředí uvnitř školy

Publikováno: 24. srpna 2021

Harmonogram 1. školního dne:

Výuka od 8:00   - 1E, 1ML, 1TR, 1I, 1MO a 1AT
                          - 2E, 2ML, 2TR a 2AT

Výuka od 10:00 - 2MO, 3MO, 3K, 3E, 3TR, 3I a 3AT, 4AT 


Publikováno: 28. června 2021

V případě neprospěchu, či neklasifikace (5/N), je nutné se písemně přihlásit ke zkoušce viz. Žádost o opravnou zkoušku / zkoušku v náhradním termínu (doklasifikační).

Je nutné se písemně přihlásit k rukám ředitele školy nejpozději do 25.7.2021, možno i poštou. 

Harmonogram opravných / zkoušek v náhradním termínu je k dispozici na nástěnce v budově školy.


Publikováno: 20. ledna 2021

1. Přihláška – žák obdrží na své ZŠ pro 1. kolo přijímacího řízení 2 přihlášky. Za vyplnění a včasné podání přihlášek odpovídá žák, zákonný zástupce žáka. Přihlášku potvrzuje ředitel kmenové školy žáka. Přihláška musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti pro daný obor lékařem. Správnost údajů potvrdí uchazeč i zákonný zástupce. Kontaktní údaje, mail a telefon jsou důležité pro komunikaci se školou.
Přihláška ke stažení z webu MŠMT zde.

2. Potvrzenou a řádně vyplněnou přihlášku odevzdává žák či zákonný zástupce do 1. 3. 2021 na zvolenou střední školu.

3. Zápisový lístek – vydává základní škola žáka. V případě, že bude uchazeč přijat na obě školy, zvolí si jednu a tam odevzdá zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých tzn, do 2.6.2021

4. Termín přijímacího řízení – rodiče budou informováni e-mailem nebo telefonicky. 

5. Do maturitního oboru Autotronik se na naší škole přijímací zkouška nekoná.

6. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021

7. V případě dalších dotazů či nejasností volejte sekretariát školy. +420 602 368 189


Publikováno: 7. ledna 2021

dod-2020


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
Carpoint
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2022 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.