Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Provozní elektrotechnika

 Kod oboru:  26-41-L/52  
 Kategorie vzdělání:  Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové
 studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů (Kód: L/5)
 Skupina oborů:  Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika   (Kód: 26)
 Výstupní certifikát:  vysvědčení o maturitní zkoušce
 Délka studia:  2 roky - denní studium
   3 roky - večerní studium

 

 

 

 

Zde si prohlédněte video oboru

 

Přihlášku ke studiu vyplňte zde

 

Charakteristika přípravy v oboru


Žáci navážou na své předchozí studium tak, aby prováděli elektroinstalační práce, navrhovali, zapojovali a sestavovali elektrické a elektronické obvody, prováděli diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, prováděli elektrotechnická měření a vyhodnocovali naměřené výsledky, vytvářeli technickou dokumentaci, uplatňovali zásady normalizace, řídili se platnými technickými normami a graficky komunikovali.

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení tříletého oboru vzdělávání ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem
- vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, nebo ověřená kopie a uzavřená smlouva o vzdělávání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok

Uplatnění absolventů v oboru

 

Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích v oblasti výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení, při opravách a servisu elektronických zařízení, popř. jejich dílčích částí pro zpracování signálu a informací, řídicí obvody, elektrické pohony, napájecí zdroje, zabezpečovací obvody, v oblasti systémů pro měření, regulaci a automatizaci, při montáži, sestavování, řízení, obsluze a servisu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů.Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v elektrotechnice a informatických oborech.

 


Předchozí stránka: Učební plán-přijetí do vyššího ročníku denní formy studia
Následující stránka: Denní