Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

O nás

 

Výhody  střední školy

Proč upřednostnit soukromou střední školu,  před školou veřejnou.

• Nejefektivnější studium v regionu
• Upravujeme studium dle potřeb sportovců
• Spolupracujeme se sportovními kluby
• Tělesná výchova u nás mimo jiné znamená: “Posilovna, bazén, outdorové aktivity“
• Rodinné prostředí
• Individuální přístup pedagogů
• Malé počty žáků ve třídě
• Žáci dostávají zapůjčené učebnice
• Odborný výcvik v prestižních firmách
• Žáci v prvním ročníku učebních oborů dostávají zdarma pracovní oděv a obuv
• Po ukončení studia možnost zaměstnání ve firmách, které žáky vyučovaly na OV
• Stipendijní motivační program
• Výchova ke společenským akcím
• Pravidelný kontakt s rodiči
• Opatření pro zajištění prospěchu žáků

„Myslet dnes na zítřek“ - tento přístup je zakotven v našem základním postoji ke všemu, co děláme a pohání nás neustále kupředu.
Máme vize a strategie, které činí z naší školy jednoho z lídrů v technickém vzdělávání v karlovarském regionu.
Dobře víme, že žijeme v rychlém a vzájemně propojeném světě, v němž mají průkopnické technologie dalekosáhlé společenské a hospodářské dopady. A právě takové technologie denně potkávají naši žáci SOŠ K. VARY s.r.o. při výuce, při jejich odborném vzdělávání. Řídíme se heslem: „Abychom se mohli podílet na utváření tohoto světa, je pro nás zásadním uměním naslouchat žákům, kteří k nám přicházejí. Společně tak tvoříme budoucnost.“

V našem studijním přehledu zjistíte, jaké obory považujeme v současnosti za nejen atraktivní, ale především perspektivní. A právě na ty se ve vzdělávání dlouhodobě zaměřujeme. Proto opakovaně přicházejí výsledky: naši žáci jsou úspěšní na trhu práce, často zůstávají jako zaměstnanci ve firmách, ve kterých působili už v průběhu studia. Nehledají složitě svou profesní budoucnost - její pevné základy si sami položili už před dokončením střední školy.
Věříme v individualitu a opakovaně tvrdíme: "Kvalita musí dostat přednost před kvantitou."

Inovace, zábava, osobní přístup - to vše ztělesňuje naše škola. Žáci mají pocit tvůrčí svobody, volnosti a dokonalého komfortu, rodiče jistoty a partnerství - ve škole i na odborné praxi. Učíme efektivně, ale zároveň zábavně. Nedeklamujeme, ale nutíme žáky přemýšlet, zjišťujeme, o co jim jde, a v tom je podporujeme, necháváme vyniknout. Jsme tým, který žáky nedusí, ale rozvíjí. Chápeme, že nikdo nemůže být stoprocentní ve všem. Ve škole mají žáci právo dělat chyby a odstraňovat je. Známe principy úspěšného učení.
Dlouhodobě spolupracujeme se sportovně nadanými žáky. Uvědomujeme si náročnost propojení studia a tréningu - upravujeme proto studium dle potřeb jednotlivých sportovců. Jsme v kontaktu se sportovními kluby a trenéry, umíme přizpůsobit vyučování konkrétnímu sportovnímu zaměření žáků. Ani školní tělocvik není nuda. Tělesná výchova u nás znamená: posilovna, bazén, outdoorové aktivity.


Prohlédněte si video s představením naší školy

 

Nabízené obory:

• Studijní čtyřleté
• Učební tříleté

 

Formy studia:

Jednotlivé studijní obory střední školy umožňují žákům studovat v nabízených formách studia s ohledem na dosažené předchozí vzdělání, popřípadě pracovní vytížení.

•  Denní
•  Večerní
•  Nástavbová
•  Zkrácená

 

Ukončení studia:

Střední škola nabízí studia, která jsou zakončená

•  Maturitní zkouškou
•  Učňovskou zkouškou

 

Uplatnění absolventa:

Základní otázkou pro výběr studijního nebo  učebního oboru na střední škole  je uplatnění absolventa na trhu práce

•  Kvalifikovaný technický pracovník
•  Vedoucí pracovník
•  Referent státní správy
•  Administrativní pracovník
•  Kvalifikovaný pracovník dělnických profesí

 

Navazující studium:

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech automobilního, případně strojírenského, stavebního  či elektrotechnického zaměření, nebo i v oborech informatiky a výpočetní techniky.

•  Vyšší odborné školy
•  Vysoké školy se zaměřením:  -         technickým
                                                                                       -         ekonomickým
                                                                                      -         právním

 

Střední odborná škola - celý článek

Dobrou volbou v oblasti vzdělávání pro Vás je naše střední škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Od roku 1993 z našich lavic vyšly stovky úspěšných absolventů. Zároveň jsme v Karlovarském kraji jediná soukromá škola, která nabízí vzdělávání v uváděných oborech. Střední odborná škola Karlovy Vary, s. r. o. pracuje se vzdělávacími programy, které jsou zpracovány dle rámcových vzdělávacích programů. Vzdělávací programy jsou postaveny s cílem získání kvalifikace s možností pokračování na vyšším stupni studia. Absolventům zároveň dosažená odbornost výrazně pomáhá při vstupu na trh práce.

Všechny obory jsou určeny pro chlapce i dívky.

Umíme efektivně vyřešit i situaci, když Vaše dítě neprospívá. Pokud studuje maturitní obor, má možnost přestoupit na obor učební. Nemění tedy školu a prostředí, což bývá mnohdy problematické, jen studovaný obor.

V případě neúspěšné maturitní zkoušky může žák v době přípravy na opravný termín docházet do třetího ročníku učebního oboru s tím, že v červnových termínech skládá učňovskou zkoušku zakončenou výučním listem a zároveň opravnou maturitní zkoušku.

Z charakteru soukromé školy vyplývá povinnost rodičů hradit školné. Na školném se zároveň s rodiči podílejí firmy, které vzdělávají žáky na odborném výcviku. V rámci školného dostávají žáci zapůjčené učebnice na jednotlivé předměty ze školní knihovny. Škola přispívá žákům na kulturní a sportovní akce jako jsou exkurze, výlety a jiné aktivity. Žáci se mohou zapojit do motivačního programu a získat tak výraznou slevu na školném.

Po ukončení základní školy mohou žáci studovat ve čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou nebo v tříletých učebních oborech stavebních a autoopravárenských. Zvláště pro dívky je určen obor Veřejnosprávní činnost. Vyučení žáci mohou pokračovat v nástavbovém studiu, dvouletém denním či tříletém večerním, které je zakončeno maturitní zkouškou. Pro absolventy studijních oborů zakončených maturitní zkouškou na jiných školách (napřídklad na gymnáziu) organizujeme dvouletá zkrácená studia vycházející z námi nabízených oborů. Jednou z nejvyhledávanějších forem studia pro dospělé je večerní studijní obor Autotronik a nástavbová studia Provozní technika, Provozní elektrotechnika a Stavební provoz, všechny zakončené maturitní zkouškou. Po vykonání maturitní zkoušky se může absolvent ucházet o studium na vysokých školách.

V současné době jsou požadavky automobilových firem směřovány na trhu práce k náboru dívek na pracovní místa pro styk se zákazníkem, proto doporučujeme obor Autotronik či Veřejnosprávní činnost. Jsme schopni přizpůsobit vzdělávací programy individuálním potřebám žáků, a to i od počtu pěti  žáků ve třídě.

Ve spolupráci s úřadem práce organizujeme rekvalifikační kurzy přizpůsobené svým obsahem konkrétním firmám.

Přijďte nás navštívit. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den.

Následující stránka: Covid - 19