Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Motivační program

Motivační program   platný pro školní rok 2018/19

Chcete výhodnější finanční podmínky pro studium vašeho syna na naší škole? Nabízíme Vám možnost čerpání různých slev na školné v  průběhu celého studia. Školné může klesnout na minimum pokud, se Váš syn aktivně zapojí do programu prospěchového, nebo do programu náboru žáků.

Náborový program:

Jedná se o program, kdy i Váš syn se může zapojit do náboru žáků, kteří se rozhodují, zda právě k  nám nastoupit z  devátých tříd ZŠ, nebo o nábor žáků, kteří mohou přestoupit z  jiných škol během školního roku, například z  důvodu dojíždění, lepší atraktivity studia nebo z  jiného důvodu, za předpokladu splnění přijímacího řízení potvrzeného rozhodnutím ředitele školy.

V  případě, že nastoupí kamarád vašeho syna, který nebyl dosud naším žákem,   na naší školu, bude na ni docházet minimálně po dobu tří měsíců a uhradí řádně své školné, dostanete po uplynutí této doby v  následujícím splatném období vašeho školného jednorázovou slevu na školném 1  000,-Kč.

Jako bonus vám vrátíme 500,-Kč na konci školního roku, když kamarád úspěšně ukončí svůj první školní rok s  prospěchem do průměru 2,00.

Program je omezen kapacitou školy, o které rozhoduje ředitel školy. Slevy se mohou sčítat v  závislosti na počtu přijatých žáků (kamarádů) zprostředkovaných vaším synem. Podmínkou pro vyplacení slevy je plnění vašich platebních povinností ve stanovených termínech a společně vyplněný dotazník vaším synem a novým uchazečem. Váš syn v  období nároku na uplatnění slevy musí být řádným žákem naší školy.

Prospěchový program:

Jestliže Váš syn prospěje na konci školního roku v  řádném termínu tzn. do   30.6. s  prospěchem uvedeným v  tabulce, vracíme Vám příslušnou jednorázovou slevu na školném odpovídající dosaženému průměru:

Studium do průměru

Jednorázová sleva na školném

1,20

1  500,-

1,50

1  000,-

2,00

500,-

Prospěchový program neplatí pro individuální a zkrácené formy studia.

 

Dne 4.9.2018                 ředitel školy Ing. Jiří Juránek