Žádosti

Žádost o opakování ročníku
Žádost pozdní příjezd
Žádost o uvolnění z TV
Žádost o uvolněni z vyučování
Žádost o ukončení studia
Žádost o změnu oboru
Žádost o přijetí - přestup
Žádost o opis
Žádost o opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním termínu
Žádost o opravnou zkoušku závěrečné učňovské zkoušky
Žádost o zkoušku v náhradním termínu závěrečné učňovské zkoušky
Přihláška k maturitní zkoušce

Formulář Plnění osnov odborného výcviku

Plnění osnov odborného výcviku

Žáci si sami v jednotlivých  kolonkách   vyplní  dny školní výuky, soboty, neděle, svátky a ředitelská volna a denně na pracovišti OV konkrétní činnost.

Bez vyplněné hlavičky, podpisu rodičů, razítka a podpisu oprávněné osoby firmy je formulář neplatný.  

Formulář odevzdají nejpozději do pátého dne v měsíci do rukou svého třídního učitele.

Pokud tento formulář v daném termínu neodevzdají /v případě nemoci použijte email konkrétního třídního učitele/, bude tato skutečnost považována jako měsíční absence na OV a žák nebude na konci pololetí klasifikován.


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
Carpoint
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2022 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.