GDPR

Poučení o ochraně osobních údajů

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o., dále jen „škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zpracovává škola o žácích následující typy údajů za účelem poskytnutí vzdělávání:

Dle nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se lze na školu obracet k uplatnění práv v oblasti osobních údajů prostřednictvím datové schránky, ID DS qfz449d, emailem na adrese sekretariat@soskv.cz nebo poštou na adrese Konečná 908/21, Karlovy Vary 360 05. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Poskytování osobních údajů žáka či zákonného zástupce nezletilého žáka je zákonným požadavkem a máte povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat.

Typy údajů shromážděné za účelem poskytnutí vzdělávání správce uchovává v souladu se skartační lhůtou A45. Po uplynutí této lhůty jsou vymazány.

Jmenovaným pověřencem pro školu:
Mgr. Kateřina Lamiová,
info@soapodnikatel.cz, tel.: 353 224 373,
nám. V. Řezáče 5
360 09 Karlovy Vary


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.