O nás

Výhody střední školy

Proč upřednostnit soukromou střední školu před školou veřejnou?

„Myslet dnes na zítřek“ - tento přístup je zakotven v našem základním postoji ke všemu, co děláme a pohání nás neustále kupředu.
Máme vize a strategie, které činí z naší školy jednoho z lídrů v technickém vzdělávání v karlovarském regionu.
Dobře víme, že žijeme v rychlém a vzájemně propojeném světě, v němž mají průkopnické technologie dalekosáhlé společenské a hospodářské dopady. A právě takové technologie denně potkávají naši žáci Střední odborné školy, s.r.o. při výuce, při svém odborném vzdělávání. Řídíme se heslem: „Abychom se mohli podílet na utváření tohoto světa, je pro nás zásadním uměním naslouchat žákům, kteří k nám přicházejí. Společně tak tvoříme budoucnost.“

V našem studijním přehledu zjistíte, jaké obory považujeme v současnosti za nejen atraktivní, ale především perspektivní. A právě na ty se ve vzdělávání dlouhodobě zaměřujeme. Proto opakovaně přicházejí výsledky: naši žáci jsou úspěšní na trhu práce, často zůstávají jako zaměstnanci ve firmách, ve kterých působili už v průběhu studia. Nehledají složitě svou profesní budoucnost - její pevné základy si sami položili už před dokončením střední školy.
Věříme v individualitu a opakovaně tvrdíme: "Kvalita musí dostat přednost před kvantitou."

Inovace, zábava, osobní přístup - to vše ztělesňuje naše škola. Žáci mají pocit tvůrčí svobody, volnosti a dokonalého komfortu, rodiče jistoty a partnerství - ve škole i na odborné praxi. Učíme efektivně, ale zároveň zábavně. Nedeklamujeme, ale nutíme žáky přemýšlet, zjišťujeme, o co jim jde, a v tom je podporujeme, necháváme vyniknout. Jsme tým, který žáky nedusí, ale rozvíjí. Chápeme, že nikdo nemůže být stoprocentní ve všem. Ve škole mají žáci právo dělat chyby a odstraňovat je. Známe principy úspěšného učení.
Dlouhodobě spolupracujeme se sportovně nadanými žáky. Uvědomujeme si náročnost propojení studia a tréninku - upravujeme proto studium dle potřeb jednotlivých sportovců. Jsme v kontaktu se sportovními kluby a trenéry, umíme přizpůsobit vyučování konkrétnímu sportovnímu zaměření žáků. Ani školní tělocvik není nuda. Tělesná výchova u nás znamená: posilovna, bazén, outdoorové aktivity.

Prohlédněte si video s představením naší školy

Nabízené obory:

Formy studia:

Jednotlivé studijní obory střední školy umožňují žákům studovat v nabízených formách studia s ohledem na dosažené předchozí vzdělání, popřípadě pracovní vytížení.

Ukončení studia:

Střední škola nabízí studia, která jsou zakončená

Uplatnění absolventa:

Základní otázkou pro výběr studijního nebo  učebního oboru na střední škole  je uplatnění absolventa na trhu práce

Navazující studium:

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech automobilního, případně strojírenského, stavebního  či elektrotechnického zaměření, nebo i v oborech informatiky a výpočetní techniky.

Střední odborná škola - celý článek

Dobrou volbou v oblasti vzdělávání pro Vás je naše střední škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Od roku 1993 z našich lavic vyšly stovky úspěšných absolventů. Zároveň jsme v Karlovarském kraji jediná soukromá škola, která nabízí vzdělávání v uváděných oborech. Střední odborná škola Karlovy Vary, s. r. o. pracuje se vzdělávacími programy, které jsou zpracovány dle rámcových vzdělávacích programů. Vzdělávací programy jsou postaveny s cílem získání kvalifikace s možností pokračování na vyšším stupni studia. Absolventům zároveň dosažená odbornost výrazně pomáhá při vstupu na trh práce.

Všechny obory jsou určeny pro chlapce i dívky.

Umíme efektivně vyřešit i situaci, když Vaše dítě neprospívá. Pokud studuje maturitní obor, má možnost přestoupit na obor učební. Nemění tedy školu a prostředí, což bývá mnohdy problematické, jen studovaný obor.

V případě neúspěšné maturitní zkoušky může žák v době přípravy na opravný termín docházet do třetího ročníku učebního oboru s tím, že v červnových termínech skládá učňovskou zkoušku zakončenou výučním listem a zároveň opravnou maturitní zkoušku.

Z charakteru soukromé školy vyplývá povinnost rodičů hradit školné. Na školném se zároveň s rodiči podílejí firmy, které vzdělávají žáky na odborném výcviku. V rámci školného jsou žákům zapůjčovány ze školní knihovny učebnice na jednotlivé předměty. Škola přispívá žákům na kulturní a sportovní akce, jako jsou exkurze, výlety a jiné aktivity. Žáci se mohou zapojit do motivačního programu, a získat tak výraznou slevu na školném.

Po ukončení základní školy mohou žáci studovat ve čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou nebo v tříletých učebních oborech stavebních a autoopravárenských. Vyučení žáci mohou pokračovat v nástavbovém studiu, dvouletém denním či tříletém večerním, které je zakončeno maturitní zkouškou. Pro absolventy studijních oborů zakončených maturitní zkouškou na jiných školách (napřídklad na gymnáziu) organizujeme dvouletá zkrácená studia vycházející z námi nabízených oborů. Jednou z nejvyhledávanějších forem studia pro dospělé jsou večerní nástavbová studia Provozní technika, Provozní elektrotechnika a Stavební provoz, všechny zakončené maturitní zkouškou. Po vykonání maturitní zkoušky se může absolvent ucházet o studium na vysokých školách.

V současné době jsou požadavky automobilových firem směřovány na trhu práce k náboru dívek na pracovní místa pro styk se zákazníkem, proto doporučujeme obor Autotronik. Jsme schopni přizpůsobit vzdělávací programy individuálním potřebám žáků, a to i od počtu pěti  žáků ve třídě.

Ve spolupráci s úřadem práce organizujeme rekvalifikační kurzy přizpůsobené svým obsahem konkrétním firmám.

Přijďte nás navštívit. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den.

skola_1


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.