Pracovní pozice pro učitele

Obchodní firma: Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.
Sídlo: Karlovy Vary, Konečná 21, PSČ 360 05
Zřizovatel: Soukromý

Přijme do pracovního poměru pro školní rok 2022/23 učitele těchto aprobací:

Učitel/ka:

Zejména učitele těchto odborných vyučovacích předmětů

Strojních:

Elektrotechnických:

Profil uchazeče /požadavky/, schopnosti:

Vzdělání a vědomosti:    

Plná způsobilost k právním úkonům.

Bezúhonnost, tento předpoklad není splněn v případě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin maření úkonů veřejného činitele, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se podle zákona na pachatele nehledí jako by nebyl odsouzen, je státním občanem České republiky.

Splňuje kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v aktuálním znění.

Vede komplexní vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojené s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace v programu Bakalář.
Ovládá systémy spojené s výpočetní technikou.

Rozumí problematice:
Tvorba a koordinace ŠVP a individuálních vzdělávacích plánů.
Tvorba koncepcí rozvoje středního vzdělání s výučním listem.
Tvorba koncepcí rozvoje středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Znalost zákona:
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Vyhláška 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.


Žádost musí být doložena:

Strukturované životopisy zasílejte na:
juranek@soskv.cz

 


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
Carpoint
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2022 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.