Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Pracovní pozice pro učitele


   Obchodní firma: Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.
   Sídlo: Karlovy Vary, Konečná 21, PSČ 360 05
   Zřizovatel: Soukromý

Přijme do pracovního poměru pro školní rok 2020/21 učitele těchto aprobací:

 

Učitel/ka:

Strojních předmětů

Elektrotechnických předmětů

Truhlářských předmětů

 

Zejména učitele těchto odborných vyučovacích předmětů
Strojních:
Motorová vozidla
Technická měření
Stroje a zařízení
Technologie
Části strojů
Technologie
Dopravní prostředky
Montáže a opravy motorových vozidel

Elektrotechnických:
Elektrotechnika
Technická dokumentace
Technologie
Elektrická měření
Elektronika
Elektrické příslušenství
Užití elektrické energie

 

Profil uchazeče /požadavky/, schopnosti:

• přirozeně vstřícný přístup k žákům
• proaktivní, energický přístup, samostatnost a systematičnost
• ochota na sobě pracovat
• schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu
• zájem o inovativní pedagogické přístupy
• podporovat dlouhodobou spolupráci na dynamicky se rozvíjející škole
• realizovat vlastní nápady

Vzdělání a vědomosti:    

   Plná způsobilost k právním úkonům.

Bezúhonnost, tento předpoklad není splněn v případě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo pro nedbalostní trestný čin maření úkonů veřejného činitele, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se podle zákona na pachatele nehledí jako by nebyl odsouzen, je státním občanem České republiky.

Splňuje kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v aktuálním znění.

Vede komplexní vzdělávací a výchovnou činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech spojené s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace v programu Bakalář.
Ovládá systémy spojené s výpočetní technikou.

Rozumí problematice:
Tvorba a koordinace ŠVP a individuálních vzdělávacích plánů.
Tvorba koncepcí rozvoje středního vzdělání s výučním listem.
Tvorba koncepcí rozvoje středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Znalost zákona:
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Vyhláška 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost musí být doložena:
Ověřenou kopií dokladů o dosaženém vzdělání (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a diplom)
Výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců)
Strukturovaným životopisem a přehledem dosavadního průběhu zaměstnání.


Strukturované životopisy zasílejte na:
sekretariat@soskv.cz