Školné

Školné částečně pokrývá náklady na provoz školy a umožňuje zvyšovat technickou úroveň výuky. Škola ze školného přispívá žákům na obědy, kulturní a sportovní akce, zájezdy a podobné aktivity. Průběžně vybavujeme školní knihovnu učebnicemi, které jsou žákům zapůjčovány. Nedílnou součástí školného žáka je příspěvek od partnerů vzdělávání, u kterých žáci vykonávají odborný výcvik.

Jestliže se Váš syn zapojí do Motivačního programu, který máme na naší škole, může získat slevu na školném.

Ceník školného platný pro žáky, kteří zahájí docházku prvním ročníkem školního roku 2023/24

Učební obory 10 000 Kč / rok 
Studijní obory  18 000 Kč / rok 
Nástavbové studium denní 20 000 Kč / rok 
Zkrácená studia na dotaz 

 

Pozor!

Studoval-li žák tak, že na konci školního roku byl neklasifikován z důvodu zaviněné absence převyšující 30% odučených hodin v daném předmětu, nebo byl hodnocen stupněm „nedostatečný", uhradí žák náklady na opravnou zkoušku ve výši 1000,- Kč/zkouška.

Platba školného se uskutečňuje měsíčně. Částka se rozdělí na deset splátek a to takto:

1. nejpozději do 10.9.
2. další splátka do 15.9.  
3. další splátky vždy k 15. v měsíci

Školné musí být kompletně uhrazeno do konce měsíce května příslušného kalendářního roku.

 

Způsob úhrady:

Převodem na účet školy

číslo účtu: 115-3714650287/0100
VS: rodné číslo žáka  vzor: 9801011845
KS: 0558
Popis platby: Příjmení žáka nikoliv rodiče !!!!

Žádáme zákonné zástupce aby dodržovali výše uvedené, v opačném případě se úhrady nepřipisují na účet vašeho syna/dcery.
 

Stav Vašich úhrad sledujte na informačním systému školy "Bakalář", který je aktualizován vždy k 10. v měsíci.


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.