Motivační program

Motivační program platný od školního roku 2020/21

Chcete výhodnější finanční podmínky pro studium Vašeho syna na naší škole? Nabízíme Vám možnost čerpání různých slev na školné v  průběhu celého studia. Školné může klesnout na minimum, pokud se Váš syn aktivně zapojí do programu prospěchového nebo do programu náboru žáků.

Náborový program:

Jedná se o program, kdy i Váš syn se může zapojit do náboru žáků, kteří se rozhodují, zda právě k  nám nastoupit z  devátých tříd ZŠ, nebo o nábor žáků, kteří mohou přestoupit z  jiných škol během školního roku, například z  důvodu dojíždění, lepší atraktivity studia nebo z  jiného důvodu, za předpokladu splnění přijímacího řízení potvrzeného rozhodnutím ředitele školy.

V  případě, že nastoupí kamarád Vašeho syna, který nebyl dosud naším žákem, na naší školu, bude na ni docházet minimálně po dobu tří měsíců a uhradí řádně své školné, dostanete po uplynutí této doby v  následujícím splatném období vašeho školného jednorázovou slevu na školném 1  000,- Kč.

Jako bonus Vám vrátíme 500,- Kč na konci školního roku, když kamarád úspěšně ukončí svůj první školní rok s  prospěchem do průměru 2,00.

Program je omezen kapacitou školy, o které rozhoduje ředitel školy. Slevy se mohou sčítat v  závislosti na počtu přijatých žáků (kamarádů) zprostředkovaných Vaším synem. Podmínkou pro vyplacení slevy je plnění vašich platebních povinností ve stanovených termínech a společně vyplněný dotazník Vaším synem a novým uchazečem v sekretariátu školy. Váš syn v období nároku na uplatnění slevy musí být řádným žákem naší školy.

Prospěchový program:

Jestliže Váš syn prospěje na konci školního roku v řádném termínu, tzn. do 30.6. s  prospěchem uvedeným v tabulce, vracíme Vám příslušnou jednorázovou slevu na školném odpovídající dosaženému průměru za splnění těchto podmínek:

Studium do průměru včetně Jednorázová sleva na školném
1,20 1 500,-
1,50 1 000,-
2,00   500,-

Prospěchový program neplatí pro individuální a zkrácené formy studia.


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
Carpoint
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2022 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.