Provozní technika

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci si rozšíří vědomosti, které si osvojili absolvováním středního vzdělání s výučním listem, a to především vědomostí o technických materiálech využívaných ve strojírenství, o různých způsobech jejich zpracování na strojní součásti, o jejich tepelném zpracování a povrchových úpravách a o montáži součástí do strojírenských výrobků. S tím dále souvisí i rozšíření vědomostí o nástrojích, nářadí, strojích, zařízeních, výrobních pomůckách a postupech práce využívaných ve strojírenské výrobě. V laboratořích si žáci doplní a rozšíří dovednosti strojírenských měření a měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Protože je obsah vzdělávání zaměřen především na přípravu strojírenských techniků na typové pozice provozního charakteru, je významná část obsahu vzdělávání věnována rozšíření a prohloubení vědomostí z oblasti ekonomiky a řízení strojírenských výrob. Menší část obsahu určuje sama škola; může tedy obsah profilovat např. podle potřeb zaměstnavatelů v regionu.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích (např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik), popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství (viz závěr předchozího bodu). V souvislosti s předchozím absolvováním středního vzdělání s výučním listem mohou nalézt uplatnění jako vedoucí pracovních čet a kolektivů ve strojírenských povoláních s převahou manuálních, kolektivně vykonávaných činností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech ekonomiky.

Podmínky přijetí:

Hutník, Modelář, Slévač, Strojní mechanik, Nástrojař, Klempíř, Karosář, Obráběč kovů, Kovář, Autolakýrník, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Strojník silničních strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů.


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.