Stavební provoz

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zajišťovat přípravu a realizaci investičních akcí, zpracovávat projektovou dokumentaci jednoduchých stavebních objektů pozemních staveb, řídit stavební a montážní práce. Příprava a realizace investičních akcí zahrnuje zvládnutí základních dovedností souvisejících s investorskou přípravou staveb, tj. územní plánování, územní rozhodnutí, územní řízení o umístění stavby, projekt stavby, stavební řízení a povolování staveb, kolaudace staveb, státní stavební dohled, technický dozor investora a autorský dozor projektanta. Žáci získají znalosti stěžejních právních norem platných ve stavebnictví a schopnost je uplatňovat při jednání s účastníky výstavby a při stavebním řízení. Zpracování projektové dokumentace zahrnuje provádění předprojektové přípravy, zhotovení projektové dokumentace, posouzení statické funkce jednoduchých konstrukčních prvků stavebních konstrukcí z oceli a dřeva, kalkulace nákladů a fakturace, návrh zařízení staveniště a vypracování časového harmonogramu průběhu prací.Řídit stavební a montážní práce zahrnuje výrobní přípravu a kalkulace, vytýčení a převzetí staveniště, využití stavebních strojů a strojních zařízení, posouzení vlastností a kvality stavebních materiálů, kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, řízení stavebních prací, stanovení potřeby materiálů a počtu pracovníků, vedení dokumentace staveb, evidenci materiálů a výrobků, sledování a hodnocení množství a kvality vykonané práce, omezování negativních vlivů vykonávaných činností na životní prostředí.

Podmínky přijetí:

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v povolání stavební technik ve stavební výrobě, přípravě a provádění staveb, při provádění projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží a na úseku správním. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách stavebních zaměření.


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
AutoPalace Karlovy Vary
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2024 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.