Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo:

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový       

lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to  

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy tzn. do 2.6.2021

39-41-L/01 Autotronik                      

58           KL           přijat

59           KL           přijat

60           HE          přijat

61           LM          přijat

62           KK          přijat

63           KJ           přijat

64           BM         přijat

65           HD         přijat

66           MJ          přijat

20           ŽD         přijat

67           ŠJ          přijat

68           HD         přijat

69           KM         přijat

70           KJ          přijat

71           BJ          přijat

72           NJ          přijat

73           KP          přijat

74           MJ          přijat

75           PT          přijat

35           PO          přijat

76           FA          přijat

77           KT          přijat

39           BV          přijat

37           MR         přijat

78           ŽO         přijat

79           DE         přijat

80           HJ          přijat

81           ČJ          přijat

44           SA          přijat

82           PV          přijat

47           AD         přijat

83           VM        přijat

 

23-68-H/01 Mechanik opravář mot. vozidel   

18           RT           přijat

33           PO          přijat

34           KD          přijat

36           MR         přijat

38           BV          přijat

40           ZP           přijat

41           OL          přijat

42           FM         přijat

43           SA          přijat

45           HA          přijat

46           AD          přijat

30           KP          přijat

48           HF          přijat

49           HF          přijat

50           BD          přijat

51           VF          přijat

52           BF           přijat

53           ŠL           přijat

54           LR           přijat

55           PA          přijat

56           SD          přijat

57           MJ          přijat

                              

33-56-H/01 Truhlář                                

6             MM       přijat

5             RK        přijat

4             KT        přijat

3             MM       přijat

1             VJ        přijat

32           KL        přijat

2             CP        přijat

                              

39-41-H/01 Malíř a lakýrník                          

9             FK          přijat

10           FO          přijat

11           NN         přijat

                              

23-55-H/02 Karosář                        

29           KP          nepřijat

31           MJ          nepřijat

                              

36-52-H/01 Instalatér                       

16           TS          přijat

85           ŠD          přijat

15           BPJ         přijat

14           ČM         přijat

13           RK          přijat

12           NN         přijat

                              

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud                       

21           SJ           přijat

22           HJE         přijat

23           BM         přijat

24           IV          přijat

84           ŠD         přijat

25           TJ          přijat

26           PJ          přijat

                              

27           PD         nepřijat

28           PJ         nepřijat

                              

23-55-H/01 Klempíř                     

8             FV         nepřijat

7             AM        nepřijat

 

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo:

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový       

lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého

uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to  

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových stránkách školy tzn. do 30.6.2021

 

23-68-H/01 Mechanik opravář mot. vozidel

87            MA       přijat

90            ETT      přijat

93            HV       přijat

94            ET        přijat

98            HL        přijat

88            ZMS     přijat

 

33-56-H/01 Truhlář

95           BA       přijat

 

39-41-L/01 Autotronik

96            TA       přijat

92            MJ       přijat

97            VD       přijat

91            HL       nepřijat

 

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

103          DA       přijat

 

23-55-H/02 Karosář

89           ZMS      nepřijat

 

36-52-H/01 Instalatér

100          FV       přijat

105          HM      přijat

 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

102          UV       přijat

101          HA       přijat

104          MV       přijat

Jednotná zkouška se pro přijímací řízení v roce 2021 nekoná. 

Na základě počtu přijatých přihlášek do studijního oboru Autotronik se školní přijímací zkouška nekoná.

Kritéria pro přijímací řízení v roce 2021:

Přehled volných míst pro školní rok 2021-2022 pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

Přehled volných míst pro školní rok 2021-2022 pro žáky vyučené nebo s maturitní zkouškou

Přehled studijních a učebních oborů:

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Ukončení studia

Forma studia

Druh studia

Pro žáky

39-41-L/01

    Autotronik

4

Maturitou

Denní

 

 9. tříd

 39-41-L/01

    Autotronik

3

  Maturitou  

Denní 

Zkrácené

 S maturitou

 39-41-L/01

    Autotronik

2

Maturitou

Denní

  Přijetí do vyššího ročníku

Vyučené v oboru automobilním

23-43-L/51

Provozní technika

2

Maturitou

Denní

Nástavbové  

Vyučené

23-43-L/51

Provozní technika

3

   Maturitou   

Večerní

Nástavbové  

Vyučené

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

2

Maturitou

Denní

Nástavbové  

Vyučené

26-41-L/52

Provozní elektrotechnika

3

Maturitou

Večerní

Nástavbové  

Vyučené

36-44-L/51

Stavební provoz

2

Maturitou

Denní

Nástavbové  

Vyučené

23-55-H/01

Klempíř

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

23-55-H/02

Karosář

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

26-51-H/02

Elektrikář- silnoproud

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

36-52-H/01

Instalatér

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd

33-56-H/01

Truhlář

3

Výučním listem

Denní

 

9. tříd


Partneři pro vzdělávání žáků

Algon
Karlovy Vary
AUTOBOND GROUP
Karlovy Vary
Klement
Karlovy Vary
Carpoint
Karlovy Vary
BMW
Karlovy Vary
Euromaster
Karlovy Vary
Klempo
Karlovy Vary
Mercedes
Karlovy Vary
Pema
Karlovy Vary
Peugeot
Karlovy Vary
Sael
Chodov

© 2021 Střední odborná škola Karlovy Vary s.r.o.