Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Projekty EU

 

Projekt:

Šablony pro SŠ a VOŠ I
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu CZ: 02_16_035 Podpora škol formou projektů - Rozvoj
pedagogů a žáků

realizován v období od ledna 2018 do prosince 2019.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Zdroj: Výzva MŠMT Č. j: MSMT-27382/2016

 

 

Projekt:  "CENTRUM NATURA"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.
V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

  • děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů
  • pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
  • pracovníci České školní inspekce

 

EU peníze středním školám - ukončeno v roce 2014

Nová oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách OP VK a akce „EU peníze středním školám“ byla vytvořena se zaměřením na systémovou podporu vzdělávání na středních školách. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují   jako problematické v rámci vzdělávání.

Naše střední škola se zařadila do tohoto projektu a rozhodla se podpořit tyto oblasti:

•  čtenářská a informační gramotnost,

•  cizí jazyky,

•  využívání ICT,

•  matematika,

•  finanční gramotnost.

Na základě tohoto programu škola zpracovala šablony I/2, II/2, III/2, IV/2, VI/2

Sady poskytujeme pouze ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR

 

 


Předchozí stránka: Dokumenty školy
Následující stránka: Suplování