Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Provozní technika

Kód oboru: 23-43-L/51
Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové
  studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů (Kód: L/5)
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
Délka studia: 2 roky denní studium
  3 roky večerní studium

 

Zde si prohlédněte video oboru

Přihlášku ke studiu vyplňte zde

 

Charakteristika přípravy v oboru

 

Žáci si rozšíří vědomosti, které si osvojili absolvováním středního vzdělání s výučním listem, a to především vědomostí o technických materiálech využívaných ve strojírenství, o různých způsobech jejich zpracování na strojní součásti, o jejich tepelném zpracování a povrchových úpravách a o montáži součástí do strojírenských výrobků. S tím dále souvisí i rozšíření vědomostí o nástrojích, nářadí, strojích, zařízeních, výrobních pomůckách a postupech práce využívaných ve strojírenské výrobě. V laboratořích si žáci doplní a rozšíří dovednosti strojírenských měření a měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Protože je obsah vzdělávání zaměřen především na přípravu strojírenských techniků na typové pozice provozního charakteru, je významná část obsahu vzdělávání věnována rozšíření a prohloubení vědomostí z oblasti ekonomiky a řízení strojírenských výrob. Menší část obsahu určuje sama škola; může tedy obsah profilovat např. podle potřeb zaměstnavatelů v regionu.

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik mistr nebo strojírenský technik dispečer. Mohou se také v uvedeném povolání uplatnit v příbuzných typových pozicích (např. strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik), popř. v dalších povoláních a typových pozicích ve strojírenství (viz závěr předchozího bodu). V souvislosti s předchozím absolvováním středního vzdělání s výučním listem mohou nalézt uplatnění jako vedoucí pracovních čet a kolektivů ve strojírenských povoláních s převahou manuálních, kolektivně vykonávaných činností. Absolventi mohou pokračovat ve studiu ve vyšších odborných školách nebo vysokých školách; obvykle pokračují ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech ekonomiky.

Podmínky přijetí:

- úspěšné ukončení tříletého oboru vzdělávání ukončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem
- vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list, nebo ověřená kopie a uzavřená smlouva o vzdělávání
- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy pro příslušný školní rok
- studijní obor je určen pro absolventy těchto učebních oborů:


Hutník, Modelář, Slévač, Strojní mechanik, Nástrojař, Klempíř, Karosář, Obráběč kovů, Kovář, Autolakýrník, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Strojník silničních strojů, Mechanik opravář motorových vozidel, Puškař, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Malíř a lakýrník, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů.


Předchozí stránka: Večerní
Následující stránka: Denní