Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Školné

Školné částečně pokrývá náklady na provoz školy a umožňuje zvyšovat technickou úroveň výuky. Škola ze školného přispívá žákům na kulturní a sportovní akce, zájezdy a podobné aktivity. Průběžně vybavujeme školní knihovnu učebnicemi, které jsou žákům zapůjčovány. Nedílnou součástí školného žáka je příspěvek od partnerů vzdělávání, u kterých žáci vykonávají odborný výcvik.

Jestliže se Váš syn zapojí do Motivačního programu, který máme na naší škole, může získat slevu na školném.

Ceník školného platný pro žáky, kteří zahájí docházku prvním ročníkem školního roku 2018/19:

 Učební obory 9 000 Kč/rok
 Studijní obory 13 000 Kč/rok
 Nástavbové studium denní 13 000 Kč/rok
   
 Zkrácená studia na dotaz

 

 

 

 

Jestliže  se Váš syn zapojí do Motivačního programu, můžete získat slevu na školném.

Pozor!
Studoval-li tak, že na konci školního roku byl neklasifikován z důvodu absence převyšující 30% odučených hodin v daném předmětu, nebo byl z maximálně dvou předmětů hodnocen stupněm „nedostatečný", uhradí žák náklady na opravnou zkoušku ve výši 1000,- Kč.

Platba školného se uskutečňuje měsíčně. Částka se rozdělí na deset splátek a to takto:

1. nejpozději do 10.9.
2. další částka do 15.9.  
3. další částky vždy k 15. v měsíci
   

Způsob úhrady:

   Převodem z účtu na účet školy: 115-3714650287/0100                                  
  VS.: rodné číslo žáka
  KS.: 3558
   Popis platby: Jméno žáka  

 

Stav vašich úhrad sledujte na informačním systému školy "Bakalář", který je aktualizován vždy k 10. dni v měsíci.


Předchozí stránka: Motivační program
Následující stránka: Klima školy