Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Učební plán

Truhlář - přehled předmětů v jednotlivých ročnících;

Kategorie   vyučovacích

předmětů

   1.ročník  2.ročník  3.ročník  celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

2

2

1

5

Anglický jazyk

AJ

2

2

2

6

Společenskovědní nauka

SN

1

1

1

3

Fyzika

F

1

1

1

3

Chemie

CHE

0,5

0

0

0,5

Základy ekologie

ZEK

0,5

0

0

0,5

Matematika

M

2

2

1

5

Práce s  počítačem

PSP

1

1

1

3

Tělesná výchova

TV

1

1

1

3

Ekonomika

EK

0

0

2

2

Technická dokumentace

TD

1

2

2

5

Materiály

MT

1

1

0

2

Výrobní zařízení

VYZ

1

1

0

2

Technologie

TEC

2

3

3

8

Odborný výcvik

OV

15

17,5

17,5

50


Předchozí stránka: Truhlář
Následující stránka: Autotronik