Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

firma BláhaKarlovy Vary

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

KlempoKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

Auto Sael s.r.o. Chodov

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí  ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový  lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli  poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového  lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem 10ti denní lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané
střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí - Autotronik                                   

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí - učební obory MO, ML, E                

 

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí - učební obory Tr, I, KA, KL            vybralisme

 

 Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí - nástavbová studia                      

     


Předchozí stránka: Obecné informace
Následující stránka: Výsledky 2. kola přijímacího řízení