Partneři pro vzdělávání žáků


AlgonKarlovy Vary

AUTOBOND GROUP a.s.
Chevrolet-Kia-Nissan Karlovy Vary

AUTOEDERKarlovy Vary

Automaxx44Chodov

AUTOOPRAVNA KLEMENTKarlovy Vary

AUTOSERVICE GARAGE s.r.o.Otovice

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.Karlovy Vary

DyCom Group, s.r.o.Karlovy Vary

EUROMASTERKarlovy Vary

S. & W. Automobily s.r.o.Karlovy Vary

Pema Automotive, s.r.o.Karlovy Vary

Peugeot Karlovy Vary

O nás

 

Výhody střední školy

Proč upřednostnit soukromou střední školu, před školou veřejnou. Skutečnost hradit školné ustupuje do pozadí před výhodami dosaženého vzdělání v soukromé škole.

Prohlédněte si video s představením naší školy

• Nejefektivnější studium v regionu
• Rodinné prostředí
• Individuální přístup pedagogů
• Malé počty žáků ve třídě
• Žáci dostávají zapůjčené učebnice
• Odborný výcvik v prestižních firmách
• Žáci v prvním ročníku učebních oborů dostávají zdarma pracovní oděv a obuv
• Po ukončení studia možnost zaměstnání ve firmách, které žáky vyučovaly na OV
• Stipendijní motivační program
• Výchova ke společenským akcím
• Pravidelný kontakt s rodiči
• Opatření pro zajištění prospěchu žáků
• Pořádání odborných exkurzí 

Nabízené obory:

Detailní přehled nabízených oborů střední školy najdete v sekci příjímacího řízení.

• Studijní čtyřleté
• Učební tříleté

 

Formy studia:

Jednotlivé studijní obory střední školy umožňují žákům studovat v nabízených formách studia s ohledem na dosažené předchozí vzdělání, popřípadě pracovní vytížení.

• Denní
• Večerní
• Nástavbová
• Zkrácená

 

Ukončení studia:

Střední škola nabízí studia, která jsou zakončená

• Maturitní zkouškou
• Učňovskou zkouškou

 

Uplatnění absolventa:

Základní otázkou pro výběr studijního nebo  učebního oboru na střední škole je uplatnění absolventa na trhu práce

• Kvalifikovaný technický pracovník
• Vedoucí pracovník
• Referent státní správy
• Administrativní pracovník
• Kvalifikovaný pracovník dělnických profesí

 

Navazující studium:

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech automobilního, případně strojírenského, stavebního či elektrotechnického zaměření, nebo i v oborech informatiky a výpočetní techniky.

• Vyšší odborné školy
• Vysoké školy se zaměřením: -     technickým
                                            -     ekonomickým
                                            -     právním

 

Střední odborná škola - celý článek

Dobrou volbou v oblasti vzdělávání pro Vás je naše střední škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Od roku 1993 z našich lavic vyšly stovky úspěšných absolventů. Zároveň jsme v Karlovarském kraji jediná soukromá škola, která nabízí vzdělávání v uváděných oborech. Střední odborná škola Karlovy Vary, s. r. o. pracuje se vzdělávacími programy, které jsou zpracovány dle rámcových vzdělávacích programů. Vzdělávací programy jsou postaveny s cílem získání kvalifikace s možností pokračování na vyšším stupni studia. Absolventům zároveň dosažená odbornost výrazně pomáhá při vstupu na trh práce.

Všechny obory jsou určeny pro chlapce i dívky.

Umíme efektivně vyřešit i situaci, když Vaše dítě neprospívá. Pokud studuje maturitní obor, má možnost přestoupit na obor učební. Nemění tedy školu a prostředí, což bývá mnohdy problematické, jen studovaný obor.

V případě neúspěšné maturitní zkoušky může žák v době přípravy na opravný termín docházet do třetího ročníku učebního oboru s tím, že v červnových termínech skládá učňovskou zkoušku zakončenou výučním listem a zároveň opravnou maturitní zkoušku.

Z charakteru soukromé školy vyplývá povinnost rodičů hradit školné. Na školném se zároveň s rodiči podílejí firmy, které vzdělávají žáky na odborném výcviku. V rámci školného dostávají žáci zapůjčené učebnice na jednotlivé předměty ze školní knihovny. Škola přispívá žákům na kulturní a sportovní akce jako jsou exkurze, výlety a jiné aktivity. Žáci se mohou zapojit do motivačního programu a získat tak výraznou slevu na školném.

Po ukončení základní školy mohou žáci studovat ve čtyřletých studijních oborech zakončených maturitní zkouškou nebo v tříletých učebních oborech stavebních a autoopravárenských. Zvláště pro dívky je určen obor Veřejnosprávní činnost. Vyučení žáci mohou pokračovat v nástavbovém studiu, dvouletém denním či tříletém večerním, které je zakončeno maturitní zkouškou. Pro absolventy studijních oborů zakončených maturitní zkouškou na jiných školách (napřídklad na gymnáziu) organizujeme dvouletá zkrácená studia vycházející z námi nabízených oborů. Jednou z nejvyhledávanějších forem studia pro dospělé je večerní studijní obor Autotronik a nástavbová studia Provozní technika, Provozní elektrotechnika a Stavební provoz, všechny zakončené maturitní zkouškou. Po vykonání maturitní zkoušky se může absolvent ucházet o studium na vysokých školách.

V současné době jsou požadavky automobilových firem směřovány na trhu práce k náboru dívek na pracovní místa pro styk se zákazníkem, proto doporučujeme obor Autotronik či Veřejnosprávní činnost. Jsme schopni přizpůsobit vzdělávací programy individuálním potřebám žáků, a to i od počtu pěti žáků ve třídě.

Ve spolupráci s úřadem práce organizujeme rekvalifikační kurzy přizpůsobené svým obsahem konkrétním firmám.

Přijďte nás navštívit. Jsme Vám k dispozici každý pracovní den.

Následující stránka: Aktuální informace